Cennik

Cennik Klubiku

  • Czesne ( opłata stała ) – 1200 zł(płatne do 10 każdego miesiąca)
  • Opłata żywieniowa – 10 zł (dodatkowo płatna za każdy dzień pobytu dziecka w placówce)
  • Opłata roczna: 300 zł (płatna jednorazowo na okres trwania umowy)
  • Opłata rezerwacyjna 600 zł (płatna przy podpisaniu umowy na poczet pierwszego czesnego)
  • Zniżka na drugie i kolejne dziecko 100 zł

W ramach czesnego

Całodzienna opieka nad dzieckiem – nauczyciel prowadzący /opiekun dziecięcy
Realizacja programu opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczego przygotowującego dziecko do
rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.
Język angielski prowadzony raz-dwa razy w tygodniu przez wykwalifikowanego nauczyciela
Nauka globalnego czytania metodą G. Domana i I.Majchrzak.
Rytmika i taniec raz lub dwa razy w tygodniu prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów.
Zajęcia muzyczne, bajko- i muzykoterapia.
Udział w projektach.
Elementy zajęć prowadzonych metodą M.Montessori oraz ćwiczeń integracji sensorycznej
I wiele innych.

Opłata żywieniowa

Opłata za wyżywienie pobierana jest w wysokości 10 zł dziennie za każdy dzień pobytu dziecka w
placówce. Opłata ta jest naliczona również za pierwszy dzień nieobecności dziecka w placówce, jeśli
nieobecność nie zostanie wcześniej zgłoszona ( najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego
nieobecność). Rozliczenie miesięczne za wyżywienie dokonywane jest razem z czesnym do 10 każdego
miesiąca.

W ramach opłaty rocznej

Wyprawka (artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, podręczniki, nowe programy edukacyjne).
Szereg imprez organizowanych w klubiku i poza nim: teatrzyki, warsztaty tematyczne i naukowe, zajęcia
otwarte , przedstawienia teatralne i inne.
Paczka od Mikołaja, upominek na Dzień Dziecka, nagrody w organizowanych w placówce konkursach,
nagrody na zakończenie roku .

Opłata roczna

Opłata roczna pobierana jest w miesiącu podpisania umowy wraz z pierwszym czesnym.
*Opłata ta nie podlega zwrotowi.

Opłata rezerwacyjna

Jest płatna w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do klubiku.
zaliczana jest na poczet pierwszego czesnego za pierwszy miesiąc uczęszczania dziecka do placówki.
opłata ta nie podlega zwrotowi.

Czesne -
opłata abonamentowa za pobyt dziecka w klubiku,
dwie opcje umowy - do wyboru:

– umowa do 5h pobytu dziecka dziennie od poniedziałku do piątku – 1 000,00 zł miesięcznie

– umowa powyżej 5h pobytu dziecka dziennie od poniedziałku do piątku – 1 200,00 zł miesięcznie

DOFINANSOWANIA DLA RODZICA:

– Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 400,00 zł – zgodnie z zasadami Ustawy o RKO

Klubik Wyspa Malucha
już teraz zaprasza do rekrutacji na rok
2024 / 2025!

Nasza placówka to miejsce, w którym maluchy mają szansę na zdrowy rozwój i nabywanie nowych umiejętności,
a także na miłe spędzenie czasu w gronie swoich rówieśników.

Zabawy tematyczne

Warsztaty plastyczne

Zajęcia językowe