Języki Obce

Język Angielski w Wyspie Malucha

Nauczanie języka odbywa się w formie zabawy przez uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z
wykorzystaniem różnych pomocy i metod
metoda naturalna, gdzie formą nauki jest zabawa,
metoda audiowizualna, polegająca na kojarzeniu słów z ilustracjami, piosenkami, filmem,
metoda TPR (Total Physical Response) – reagowanie całym ciałem,
metoda dramy, wcielanie w postaci z bajek.

Zajęcia odbywają się 1-2razy w tygodniu i są prowadzone przez studentów Filologii Angielskiej Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Są to dynamiczne, urozmaicone zajęcia polegające na wspólnym śpiewaniu piosenek, powtarzaniu
wierszyków, odgrywaniu scenek, uczestniczeniu w grach i zabawach ruchowych. Proponowane są także
dzieciom zajęcia teatralne, plastyczne oraz kulinarne z wykorzystaniem elementów języka obcego. Na
zajęciach studenci kładą nacisk na naukę mówienia i rozumienia ze słuchu.

Klubik Wyspa Malucha
już teraz zaprasza do rekrutacji na rok
2024 / 2025!

Nasza placówka to miejsce, w którym maluchy mają szansę na zdrowy rozwój i nabywanie nowych umiejętności,
a także na miłe spędzenie czasu w gronie swoich rówieśników.

Zabawy tematyczne

Warsztaty plastyczne

Zajęcia językowe